Povolební uspořádání

Po volbách se podle předvolebních preferencí a výsledků voleb předpokládala koalice stran, které slibovali změnu: (5) Praha 1 Sobě, (2) Piráti a občané z Prahy 1, (7) TOP 09, (1) Rezidenti 1. Dohromady by měli většinu 15 křesel. Jednání však pro občany z neznámého důvodu rychle selhala.

Ačkoliv Piráti před volbami právě tuto koalici upřednosťnovali, začali pod vedením Davida Bodečka jednat o koalici s ODS, Naše Praha 1 (ANO a spol.) a (7) TOP 09 a Rezidenty. Piráti to zdůvodňovali tím, že Topka z vyjednávání odešla, tak by to nikam nevedlo. Topka házela neochotu jednat s P1S na Rezidenty. Ti to odmítli. Prostě se tak nějak stalo, že strany „pro změnu“ se rozhodly nespolupracovat s P1S a nahradit je ODS a ANO, kteří reprezentují zachování současných trendů, proti kterým tak usilovně bojovali.

Druhý vyjednávací tým Pirátů v reakci na to pod vedením Olgy Sklenářové jednal s P1S a (6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů. Tato koalice by taky měla většinu a strany „proti změně“ by neměly takový vliv.

Místní Piráti si v hlasování schválili smlouvu vyjednanou panem Bodečkem. Zajímavé je, že pro byla většina těch členů, kteří ani na Praze 1 nebydlí, ale místní organizace Pirátů takové členství umožňuje.

A tak vznikla koaliční smlouva a programové prohlášení.

Je pozoruhodné, že ačkoliv strany „pro změnu“ mají v této koalici osm křesel stejně jako strany „pro pokračování“, vyjednali si ne příliš dobré podmínky pro prosazování vlastních programů. Posuďte sami:

 • Terezie Radoměřská (TOP 09) – starostka MČ Praha 1
  • Legislativa, Zahraniční vztahy, Vnější vztahy, Krizové řízení, Bezpečnost – veřejný pořádek, Participace, Veřejné zakázky, Ubytování mimo ubytovací zařízení
 • David Bodeček (Piráti) – 1. místostarosta MČ Praha 1
  • Kultura, Sport, Školství, Spolky, Vnitřní chod úřadu
 • Kateřina Klasnová (Rezidenti) – místostarostka MČ Praha 1
  • Životní prostředí a zeleň, hřiště, parky a sportoviště, Veřejný prostor, Úklid a čistota
 • Tomáš Heres (ODS) – místostarosta MČ Praha 1
  • Finance, Majetek
 • Michal Müller (ODS) – člen Rady MČ Praha 1
  • Zdravotnictví, Nemocnice na Františku, Strategie využití nebytových prostor z pohledu zdravotnictví
 • Ivana Antalová (Piráti) – členka Rady MČ Praha 1
  • Sociální věci, bezbariérovost
 • Karel Grabein Procházka (ANO) – člen Rady MČ Praha 1
  • Cestovní ruch, Obchod a služby, Využití nebytových prostor z pohledu obchodu a služeb, Územní rozvoj
 • Vojtěch Ryvola (ANO) – člen Rady MČ Praha 1
  • Doprava

Neobsazeno – člen Rady MČ Praha 1 Informatika, Smart cities, Investice, Bezpečnost – systémy prevence kriminality. Uvedené kompetence budou po dobu neobsazení místa člena Rady MČ Praha 1 vykonávány dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1 Richardem Burešem (ODS) – předsedou Komise pro informatiku a Smart cities a Komise pro investice. Tím obešli pirátský požadavek, aby trestně stíhaní nezasedli v radě. Daleko čistší by bylo, kdyby prostě v rámci kompromisu a dohody vyjednávací tým Pirátů ustoupil od tohoto požadavku a rovnou ho připustili jako radního.

Všichni členové rady jsou uvolnění, tedy pracují na plný úvazek a podle toho jsou i placeni.

Dále tu máme výbory:

Uvolnění mají být ještě tři vedoucí některých komisí.

Silové, majetkové a finančně zajímavé oblasti obsadili tedy převážně kandidáti za ODS a ANO. Dá se tedy předpokládat navázání na vedení radnice z let minulých. Z tohoto pohledu se volebním vítězem stala ODS a ANO.

Před volbou rady však tato smlouva neušla Pirátům a vyvolali Mimořádný přezkum rozhodnutí MS Praha 1 ve věci schválení koaliční smlouvy, hlavně kvůli těmto bodům:

 • Složení koalice, které neodráží výsledky voleb.
 • Trafiky a uvolněné funkce - nebývale vysoký počet 16 uvolněných z 27 zastupitelů, který nemá v ČR obdoby
 • Nedostatky koaliční smlouvy - povinnost podpořit co projde radou na zastupitelstvu, obejití podmínky nezasednutí trestně stíhaných v radě, uvolěná funkce v komisi i pro nezvolené, nemožnost interpelací
 • Schvalovací proces - nábor členů mimo Prahu 1, někteří kandidáti ve skutečnosti na Praze 1 nebydlí (ačkoliv tvrdili před volbami opak), nestandardní průběh vyjednávání

Zvolení Piráti Bodeček, Arden a Antalová i přes probíhající přezkum hlasovali podle dohody pro zvolení nové rady. Pirátské celostátní fórum však následně rozhodlo, že smlouva je neplatná.

Podle návrhů Pirátů by teď mělo dojít k novému jednání o nové koaliční smlouvě, která se vyrovná s námitkami, které v diskuzi o zrušení smlouvy zazněly. Výše uvedení tři zastupitelé však s výsledkem hlasování Celostátního fóra nesouhlasí, založili si zastupitelský klub Piráti a občané z Prahy 1 a nedá se tedy předpokládat nějaká změna. Piráti o tomto jednají a je možné, že dojde k vyloučení těchto zastupitelů, případně rozpuštění místního sdružení.

Vzhledem k tomu, jak se jednostlivé strany a uskupení před volbami hlásili „pro změnu“ a „proti změně“ a jak dopadla povolební vyjednávání, by dnes konané volby dopadly zcela jinak.

Michal Rubeš 2022/11/16 20:30

 • zapisnik/2022-11-16-povolebni-usporadani.txt
 • Poslední úprava: 2023/02/27 17:55
 • autor: Michal Rubeš