Deklarace transparentní a otevřené spolupráce

v Zastupitelstvu městské části Praha 1 ve volebním období 2022 — 2026

Občanská demokratická strana,
Piráti a občané z Prahy 1,
Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa – sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze,
TOP 09 a
REZIDENTI 1
„se společně zavazují naplňovat a využívat koaličně-opoziční nástroje k podpoře principů transparentní a otevřené spolupráce v rámci zastupitelstva, úřadu a celé Prahy 1.“

/Výňatek z Koaliční smlouvy a Programového prohlášení podepsaného výše uvedenými subjekty 31. října 2022/

1) Koukejte nám pod ruce - v orgánech městské části bude mít opozice největší zastoupení v moderní historii Prahy 1
➔ Prosadíme placené funkce předsedy kontrolního výboru a výboru proti vylidňování, které budou obsazeny zástupci opozice.
➔ V kontrolním výboru bude většina členů ze stran opozice.
➔ Obnovíme redakční radu magazínu Jedna, kde bude mít každá strana jednoho nominanta. Budeme vydávat pouze jediný titul radničních novin.
2) Co všechno jste chtěli vědět… - občané budou mít maximum informací a široký prostor k debatě o budoucnosti naší městské části:
➔ Budeme zveřejňovat:
◆ program a zápis z jednání rady,
◆ návrhy usnesení k jednání zastupitelstva,
◆ důvodové zprávy včetně podkladových materiálů zastupitelstva
◆ záznamy z jednání zastupitelstva.
➔ Změníme jednací řád zastupitelstva tak, aby veřejnost měla větší prostor a příležitost se zapojovat a účastnit jednání.
➔ Zavedeme bezbariérový a baby/senior friendly přístup na jednání zastupitelstva se zajištěným občerstvením.
➔ Vytvoříme prezenční a online diskusní fóra s komunálními politiky.
➔ Prosadíme aktuální, relevantní a přehledné informování o hospodaření městské části prostřednictvím veřejně dostupné webové aplikace „Rozklikávací rozpočet“.
➔ Důležitá rozhodnutí budeme přijímat na základě participace veřejnosti s cílem zjistit skutečný zájem a potřeby občanů.
➔ Budeme iniciovat aktivní zapojování veřejnosti prostřednictvím participativního rozpočtu /e-participace/.
3) „klikni“ a dívej se – prostřednictvím online nástrojů si lidé budou moci zjistit potřebné informace a rozhodování rady i \\zastupitelstva bude pod plnou kontrolou veřejnosti:
➔ Provedeme digitalizaci agendy stížností a petic, vznikne společná elektronická databáze i evidence zodpovězených dotazů s možností vyhledávání a filtrování
➔ Prosadíme vznik interaktivní úřední desky na území Prahy 1 k využití elektronických nástrojů Portálů občana a Portálu Pražana pro občany nevyužívajících služeb mobilních operátorů.
➔ Dokončíme přehledné zveřejnění soupisu svěřeného majetku MČ Praha 1 online.
➔ Vytvoříme nový webový portál pro spolupráci s jednotlivými SVJ na Praze 1.
4) Komu? Co? Kdy? A za kolik? - Pro nakládání s majetkem zavedeme předvídatelná a jasná pravidla, která budou platit pro každého
➔ Prosadíme srozumitelné a transparentní podmínky pro pronájem nebytových prostor s důrazem na občanskou vybavenost.
➔ Vytvoříme nový systém zveřejňování aktuálně schválených záměrů, vyhlášených výběrových řízení a informací z Úřední desky Prahy 1 \\týkající se nabízených prostor tak, aby umožnil konkurenci a oslovil co nejvíce zájemců.
➔ Budeme přidělovat veřejné peníze pouze transparentním subjektům, s vyloučením střetu zájmů a s čitelnou vlastnickou strukturou.

  • program/deklarace-transparentni-a-otevrene-spoluprace.txt
  • Poslední úprava: 2023/02/27 18:26
  • autor: Michal Rubeš