Praha 1 – politický přehled

Politická situace v Praze 1 není zcela přehledná. Jsou tu různé politické strany a uskupení, stará zanikají a vznikají nová, politici se v nich střídají. Celostátní strany se na místní úrovni chovají jinak, než by volič čekal. Smyslem stránek je dát veřejné informace dohromady tak, aby pro běžného voliče a občana v Praze 1 bylo snadné se orientovat v tom co politici slibují, co dělají, co slíbili a co udělali.

Povolební situace s sebou přinesla i některé nezodpovězené otázky. Tak jsme se zeptali.

Tento přehled by měl být co nejjednodušší. Nikdo nechce číst mlhavá dlouhá vyjádření politiků, ve kterých si má každý volič najít to své.

Všechny informace zde publikované jsou veřejně dostupné a ozdrojované.


Po volbách se podle předvolebních preferencí a výsledků voleb předpokládala koalice stran, které slibovali změnu: (5) Praha 1 Sobě, (2) Piráti a občané z Prahy 1, (7) TOP 09, (1) Rezidenti 1. Dohromady by měli většinu 15 křesel. Jednání však pro občany z neznámého důvodu rychle selhala.

Ačkoliv Piráti před volbami právě tuto koalici upřednosťnovali, začali pod vedením Davida Bodečka jednat o koalici s ODS, Naše Praha 1 (ANO a spol.) a (7) TOP 09 a Rezidenty. Piráti to zdůvodňovali tím, že Topka z vyjednávání odešla, tak by to nikam nevedlo. Topka házela neochotu jednat s P1S na Rezidenty. Ti to odmítli. Prostě se tak nějak stalo, že strany „pro změnu“ se rozhodly nespolupracovat s P1S a nahradit je ODS a ANO, kteří reprezentují zachování současných trendů, proti kterým tak usilovně bojovali.

Druhý vyjednávací tým Pirátů v reakci na to pod vedením Olgy Sklenářové jednal s P1S a (6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů. Tato koalice by taky měla většinu a strany „proti změně“ by neměly takový vliv.

Místní Piráti si v hlasování schválili smlouvu vyjednanou panem Bodečkem. Zajímavé je, že pro byla většina těch členů, kteří ani na Praze 1 nebydlí, ale místní organizace Pirátů takové členství umožňuje.

A tak vznikla koaliční smlouva a programové prohlášení.

Je pozoruhodné, že ačkoliv strany „pro změnu“ mají v této koalici osm křesel stejně jako strany „pro pokračování“, vyjednali si ne příliš dobré podmínky pro prosazování vlastních programů. Posuďte sami:

 • Terezie Radoměřská (TOP 09) – starostka MČ Praha 1
  • Legislativa, Zahraniční vztahy, Vnější vztahy, Krizové řízení, Bezpečnost – veřejný pořádek, Participace, Veřejné zakázky, Ubytování mimo ubytovací zařízení
 • David Bodeček (Piráti) – 1. místostarosta MČ Praha 1
  • Kultura, Sport, Školství, Spolky, Vnitřní chod úřadu
 • Kateřina Klasnová (Rezidenti) – místostarostka MČ Praha 1
  • Životní prostředí a zeleň, hřiště, parky a sportoviště, Veřejný prostor, Úklid a čistota
 • Tomáš Heres (ODS) – místostarosta MČ Praha 1
  • Finance, Majetek
 • Michal Müller (ODS) – člen Rady MČ Praha 1
  • Zdravotnictví, Nemocnice na Františku, Strategie využití nebytových prostor z pohledu zdravotnictví
 • Ivana Antalová (Piráti) – členka Rady MČ Praha 1
  • Sociální věci, bezbariérovost
 • Karel Grabein Procházka (ANO) – člen Rady MČ Praha 1
  • Cestovní ruch, Obchod a služby, Využití nebytových prostor z pohledu obchodu a služeb, Územní rozvoj
 • Vojtěch Ryvola (ANO) – člen Rady MČ Praha 1
  • Doprava

Neobsazeno – člen Rady MČ Praha 1 Informatika, Smart cities, Investice, Bezpečnost – systémy prevence kriminality. Uvedené kompetence budou po dobu neobsazení místa člena Rady MČ Praha 1 vykonávány dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1 Richardem Burešem (ODS) – předsedou Komise pro informatiku a Smart cities a Komise pro investice. Tím obešli pirátský požadavek, aby trestně stíhaní nezasedli v radě. Daleko čistší by bylo, kdyby prostě v rámci kompromisu a dohody vyjednávací tým Pirátů ustoupil od tohoto požadavku a rovnou ho připustili jako radního.

Všichni členové rady jsou uvolnění, tedy pracují na plný úvazek a podle toho jsou i placeni.

Dále tu máme výbory:

Uvolnění mají být ještě tři vedoucí některých komisí.

Silové, majetkové a finančně zajímavé oblasti obsadili tedy převážně kandidáti za ODS a ANO. Dá se tedy předpokládat navázání na vedení radnice z let minulých. Z tohoto pohledu se volebním vítězem stala ODS a ANO.

Před volbou rady však tato smlouva neušla Pirátům a vyvolali Mimořádný přezkum rozhodnutí MS Praha 1 ve věci schválení koaliční smlouvy, hlavně kvůli těmto bodům:

 • Složení koalice, které neodráží výsledky voleb.
 • Trafiky a uvolněné funkce - nebývale vysoký počet 16 uvolněných z 27 zastupitelů, který nemá v ČR obdoby
 • Nedostatky koaliční smlouvy - povinnost podpořit co projde radou na zastupitelstvu, obejití podmínky nezasednutí trestně stíhaných v radě, uvolěná funkce v komisi i pro nezvolené, nemožnost interpelací
 • Schvalovací proces - nábor členů mimo Prahu 1, někteří kandidáti ve skutečnosti na Praze 1 nebydlí (ačkoliv tvrdili před volbami opak), nestandardní průběh vyjednávání

Zvolení Piráti Bodeček, Arden a Antalová i přes probíhající přezkum hlasovali podle dohody pro zvolení nové rady. Pirátské celostátní fórum však následně rozhodlo, že smlouva je neplatná.

Podle návrhů Pirátů by teď mělo dojít k novému jednání o nové koaliční smlouvě, která se vyrovná s námitkami, které v diskuzi o zrušení smlouvy zazněly. Výše uvedení tři zastupitelé však s výsledkem hlasování Celostátního fóra nesouhlasí, založili si zastupitelský klub Piráti a občané z Prahy 1 a nedá se tedy předpokládat nějaká změna. Piráti o tomto jednají a je možné, že dojde k vyloučení těchto zastupitelů, případně rozpuštění místního sdružení.

Vzhledem k tomu, jak se jednostlivé strany a uskupení před volbami hlásili „pro změnu“ a „proti změně“ a jak dopadla povolební vyjednávání, by dnes konané volby dopadly zcela jinak.

Michal Rubeš 2022/11/16 20:30

 
 • start.txt
 • Poslední úprava: 2023/01/19 14:39
 • autor: Michal Rubeš