Záhada kostkového memoranda

Obchodní dům na Náměstí Miloše Formana se vrací. Ačkoliv je v rozporu s územním plánem a platnými stanovisky dvou ministerstev, Magistrát s developerem se dohodli na vzájemné spolupráci, jak obchoďák ve tvaru skleněné kostky na náměstí postavit. Zaštiťují se přitom Prahou 1, která prý se vším souhlasí, společně memorandum připravili a původně měla být pod tímto i podepsaná.

Co víme?

 • Magistrát a developer R2G uzavřel jakési memorandum o spolupráci na přestavbě Náměstí Miloše Formana a otevírá si tím možnost postavit tam obchodní dům. Vlastní memorandum je tajné, nemá ho k dispozici ani Praha 1, která je v něm údajně zmiňována.
 • Praha 1 prostřednictvím tiskové zprávy oznámila, že na nezastavitelnosti náměstí trvá.

Co ještě nevíme?

 • Proč paní starostka nijak nereagovala na vzniklou situaci hned ve středu, ale až v pondělí večer po schválení memoranda Radou na Magistrátu, ačkoliv k tomu byla opakovaně vyzývána a nepokusila se tomu včas zabránit?
 • Developer a Magistrát tvrdí, že memorandum připravovali delší dobu a pravidelně se scházeli a diskutovali s občany a se zástupci Prahy 1. Paní starostka však tvrdí, že o ničem neví, Praha 1 s nikým nejednala. Kdo se tedy za Prahu 1 bez vědomí Prahy 1 těchto jednání účastnil?

Celá záležitost začíná bobtnat, to je tedy shrnutí současného stavu. Podrobnosti a zdroje informací jsou popsány níže, pokud je chcete studovat.

 • Ve středu 14. 2. 2024 se na Facebooku objevila informace od spolku Občanů Prahy 1, že původní usnesení zastupitelstva o nezastavitelnosti Náměstí Miloše Formana padá, a že Magistrát, developer R2G a Praha 1 připravují na pondělí 19. 2. 2024 podpis jakéhosi memoranda, kde prosazují stavbu obchodního domu.
 • Jelikož se paní starostka Radoměřská nechala před volbami slyšet, že „Toto téma považujeme za ukončené. Zastupitelstvo MČ Prahy 1 se již vyjádřilo rozhodnutím o nulové zástavbě a TOP 09 rozhodně nemá v plánu toto rozhodnutí revidovat.“, rovnou jsem se jí vyzval k vysvětlení, zda se jedná o falešný poplach a ať nás ujistí, že Praha 1 trvá dál na nezastavění náměstí. Ačkoliv paní starostka na Facebooku běžně reaguje i na různé maličkosti, odpovědi jsem se nedočkal.
 • Druhý den (čtvrtek 15. 2. 2024) Jan Čižinský informuje o trojstranné dohodě developer, Magistrát, Praha 1.
 • Piráti z Prahy 1 (ti skuteční), se připojují s nesouhlasem a opět informují o připravovaném trojstranném memorandu.
 • Paní místostarostka Klasnová se vyjádřila, že o žádném memorandu, nebo vyjednávání Prahy 1 nic neví a se zástavbou náměstí nesouhlasí.
 • V pátek 16. 2. 2024 Občané Prahy 1 přehledně předkládají jak se kdo v minulosti i současnosti vyjadřoval k této stavbě. V zásadě všichni byli proti.
 • V Novinkách vychází článek o této kauze se zajímavým vyjádřením investora: „… vedeme několik měsíců jednání se HLMP a Městskou částí Praha 1 s cílem uzavřít memorandum…“ a „Zástupci sousedů z domů na náměstí se dlouhodobě osobně účastní pravidelných setkání námi utvořené pracovní skupiny, kde investor, generální dodavatel rekonstrukce a zástupci Městské části Praha 1 pravidelně diskutují“. Je zřejmé, že do celé věci je Praha 1 nějak zapojená již delší dobu.
 • Opět se ptám paní starostky jak to tedy je, tlačí nás čas, podepisovat se bude už v pondělí, to je následující pracovní den. Opět bez reakce.
 • Anna Vinklárková přehledně shrnuje kdo všechno byl proti stavbě. Zároveň uvádí, že neproběhla participace, žádné projednání v komisích, prostě tajný projekt.
 • V pondělí 19. 2. 2024 ráno proběhla malá demonstrace před vchodem na Magistrát. Zastupitelé raději chodili zadním vchodem, zřejmě aby nemuseli odpovídat na otázky. Před polednem je memorandum schválené.
 • Rezidenti 1 vyjadřují nesouhlas s memorandem a prohlašují, že budou na zastupitelstvu hlasovat proti zastavění náměstí.
 • Magistrát vydává tiskovou zprávu, ve kterém se píše: Memorandum zakládá dlouhodobé partnerství mezi pražským magistrátem, Městskou částí Praha 1 a soukromým investorem. Vlastní memorandum není k dispozici, ani kdo ho podepsal. O obchodním domě ani slovo, místo dříve zmiňovaného Brand Storu se píše o jakémsi pavilonu pro vzduchotechniku a výtahy k podzemním garážím.
 • Praha 1 se večer konečně k celé záležitosti vyjadřuje tiskovou zprávou. Píše se v ní, že Praha 1 o ničem neví, o žádném memorandu nic neslyšela, nic nepodepsala a na nezastavitelnosti náměstí trvá. Proč čekala na vyjádření až po podpisu memoranda a proč nijak neprotestuje proti informacím, že se na něm podílela, nevysvětluje.
 • V úterý 20. 2. 2024 večer se schází Komise pro územní rozvoj, která mimořádně na program zařazuje projednání memoranda. Toto jsou výstupy:

1.Konstatuje,
1.1. že plocha plocha pozemku parc.č. 987/1 k.ú. Staré Město - piazzeta u hotelu InterContinental - náměstí Miloše Formana není Územním plánem HMP určena k zastavění budovou, kdy záměr na umístění stavby byl vyhodnocen MMR ČR jako nepřípustný z důvodu jeho nesouladu s platným ÚP SÚ HMP
1.2. že Zastupitelstvo MČ Praha 1 usnesením UZ22_0398 z 15.6.2022 vyjádřilo postoj k nezměnění stávající nezastavitelnosti i v novelizaci Územního plánu
1.3. že případný záměr na umístění budovy na tomto pozemku je možné posoudit pouze v souvislosti s projednáváním návrhu na změnu Územního plánu nebo až poté, kdy bude v Územním plánu tento pozemek určen jako zastavitelný
2. doporučuje Radě MČ Praha 1, aby předložila Zastupitelstvu MČ Praha 1 návrh k potvrzení stanoviska k možné výstavbě na tomto pozemku

Tedy nikdo o ničem nic neví, platí původní stanoviska Prahy 1 proti stavbě, která komise doporučuje znovu potvrdit Zastupitelstvem.

 • Paní Talacková oznamuje, že v pondělí 26. 2. 2024 se mimořádně sejde Komise pro územní rozvoj a bude probírat právě ono memorandum. Protože nejsou k dispozici žádné nové informace, zeptal jsem se předsedy Komise pana Dvořáka, co se tam bude probírat.
 • 20. 2. 2024 - Paní starostka vystupuje v Událostech v regionech, kde odkazuje platné rozhodnutí MČ z roku 2022, že by tam žádná zástavba být neměla.
 • 25. 2. 2024 - V systému Magistrátu se objevilo Memorandum, kde je výslovně uvedena paní starostka Radoměřská za Prahu 1. Memorandum je trojstranné, tedy WIC Prague a.s., Hlavní město Praha a Praha 1. Paní starostka však stále tvrdí, že o ničem neví a Praha 1 o ničem nejednala.
 • 26. 2. 2024 - Protože paní starostka na moje dotazy na Facebooku nijak nereagovala, tak jsem jí je poslal emailem, abych vyloučil, že o nich opravdu nevěděla.
 • Hned odpoledne jsem dostal odpoveď.
  • V zásadě se v ní píše, že Praha 1 dál trvá na nezastavitelnosti a na tom, že nikdo Prahu 1 ohledně memoranda nekontaktoval. Není třeba opakovat co bylo (před dvěma lety) řečeno, není třeba se vyjadřovat k hysterii, která byla vyvolaná politickým kalkulem.
 • Týž den večer (26. 2. 2024) jsem se byl podívat na mimořádné zasedání Komise pro územní rozvoj. Z mých dojmů jsem napsal článek Chození kolem horké kostky. Fakta uvedu až bude zápis oficiálně k dispozici, což by mohlo být podle informací ze zasedání koncem týdne.
 • Novinky 16. 2. 2024 - Místo kostky kvádr. Nový nápad pro prostor před Intercontinentalem v srdci Prahy opět budí emoce - Vyjádření investora o pravidelné účasti Prahy 1 na jednáních.
  • Celé vyjádření investora raději vkládám přímo, kdyby zmizelo ze článku. Vyjádření R2G k náměstí Miloše Formana
 • 20. 2. 2024 - Paní starostka vystupuje v Událostech v regionech.
 • temata/kostka/start.txt
 • Poslední úprava: 2024/02/28 12:05
 • autor: Michal Rubeš