Předvolební otázky

(8) Radnice pro občany se po dlouhém zvažování a přes osobní sliby nakonec rozhodla nám odpovědi neposlat, protože mají kritický pohled na položené otázky a celý tento web. Plné znění dopisu:

(9) Občanská demokratická strana vystavila odpovědi na svém webu tři dny před volbami až po našem vyhodnocení.

V ideálním případě u každého názvu kandidátky uveďte ano, spíše ano, spíše ne nebo ne.

  • do koalice půjdou s kýmkoliv podle hesla „Přátele si drž u těla, nepřátele ještě blíž.“
  • Plné vyjádření
  • Spíše ANO: zbývající uskupení
  • Spíše NE a NE: nikdo
  • Plné vyjádření
  • do koalice půjdou s kýmkoliv
  • Plné vyjádření
  • do koalice půjdou s kýmkoliv
  • Plné vyjádření
  • do koalice půjdou s kýmkoliv, kdo jim umožní realizovat volební program
  • Plné vyjádření
  • Reakce pana Votočka: „Medvěd ještě běhá po lese.“
  • do koalice půjdou s kýmkoliv
  • Plné vyjádření
  • Ano
  • Plné vyjádření
  • Ano
  • Plné vyjádření
  • Ano
  • Plné vyjádření
  • Spíše jsou pro zachování parku.
  • Plné vyjádření
  • Ano
  • Plné vyjádření
  • Ano
  • Plné vyjádření
  • Motl, Martin: „Pokud je nám známo, tak ne. Všichni naši kandidáti podepsali při své kandidatuře do zastupitelstva čestné prohlášení o své bezúhonnosti.“
  • Buřič, René: „Ne, není. A doufáme, že za předpokladu zachování svobody slova ani nebude.“
  • Marc, Pavel: „Ne, takové kandidáty na radnici neposíláme.“
  • Lamberti, Giancarlo: „Ano, Tomáš Macháček, Filip Kračman a Zdeněk Skála jsou trestně stíhaní s dalšími asi 30 osobami. Trestní stíhání je vedeno pátým (!) rokem bez výsledku za údajně spáchaný neúmyslný trestný čin při prodeji bytů. Vzhledem k faktu, že trestní stíhání je postaveno na znaleckém posudku, který obsahuje zásadní chyby, je tedy více jak pravděpodobné, že toto stíhání skončí nevinou všech třiceti lidí. Pro představu o jaké chyby se jedná uvedu, že nejvíce medializovanou údajnou škodou je prezentován prodej bytu v Klimentské ulici, kde měla vzniknout škoda 3,9 mil. Kč. Pokud jsou ale do posudku policie dosazené skutečné prodejní ceny bytů (nikoliv inzerované), které byly pro prodej bytů Prahy 1 použity ke srovnání, vychází, že byt v Klimentské byl prodán se ziskem a ne se škodou bezmála 4 mil. Kč. Se zkušeností trestního stíhání naší kolegyně Vlasty Parkanové a s vědomím okolností svědčících o nevinně stíhaných osob jsme zdrženliví ohledně diskvalifikace těchto z politického života. Nebudeme ale nikoho z uvedených nominovat na pozici radního pro majetek. V důsledku svérázného právního výkladu zákonů státním zástupcem by mohli být klidně trestně stíhaní všichni zastupitelé a úředníci za majetkové dispozice činěné zdejším zastupitelstvem za posledních 30 let. Nikdo ale nepodal trestní oznámení, takže se nikdo nevyšetřuje.“
  • Zde si s dovolením vypůjčíme vyjádření TOP09, které naprosto přesně shrnulo celou situaci.
  • Eva Špačková, Richard Bureš a Filip Dvořák jsou trestně stíhaní s dalšími asi 30 osobami. „Trestní stíhání je vedeno pátým (!) rokem bez výsledku za údajně spáchaný neúmyslný trestný čin při prodeji bytů. Vzhledem k faktu, že trestní stíhání je postaveno na znaleckém posudku, který obsahuje zásadní chyby, je tedy více jak pravděpodobné, že toto stíhání skončí nevinou všech třiceti lidí. Pro představu, o jaké chyby se jedná uvedeme, že nejvíce medializovanou údajnou škodou je prezentován prodej bytu v Klimentské ulici, kde měla vzniknout škoda 3,9 mil. Kč. Pokud jsou ale do posudku policie dosazené skutečné prodejní ceny bytů (nikoliv inzerované), které byly pro prodej bytů Prahy 1 použity ke srovnání, vychází, že byt v Klimentské byl prodán se ziskem, a ne se škodou bezmála 4 mil. Kč.S vědomím okolností svědčících o nevinně stíhaných osob jsme zdrženliví ohledně diskvalifikace těchto z politického života. V důsledku svérázného právního výkladu zákonů státním zástupcem by mohli být klidně trestně stíhaní všichni zastupitelé a úředníci za majetkové dispozice činěné zdejším zastupitelstvem za posledních 30 let. Nikdo ale nepodal trestní oznámení, takže se nikdo nevyšetřuje.“ Další argumentaci (a je jí doopravdy hodně ke každému jednomu vytýkanému bytu) si ponecháme pro soud.
 • volby-2022/predvolebni-otazky.txt
 • Poslední úprava: 2022/11/10 09:37
 • autor: Michal Rubeš