(6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů

Společná kandidátka STAN Praha 1, KDU-ČSL Praha 1 a IO (Iniciativa občanů).

Kandidovali pod číslem 6.

Ve volbách dostali 13,15% a zvoleni byli tito 4 kandidáti:

Není možné, aby obyvatelé Prahy 1 dál trpěli nadměrným hlukem, který způsobují neohleduplní turisté. Jsou to lidé, kteří sem přijíždějí zejména za alkoholovou zábavou, devastují veřejný i soukromý majetek, znečišťují ulice, a především ruší svojí zábavou noční klid a klidný spánek Pražanů. Chceme v centru Prahy slušné návštěvníky, neohleduplné a hlučící turisty je třeba účinně trestat. S tím souvisí i problematika sdíleného bydlení. Budeme dál tlačit na změnu legislativy, a to především posílení pravomocí vlastníků okolních jednotek nebo nájemců tak, aby se nepřijatelnému chování klientů Airbnb dokázali okamžitě bránit. Počítáme se zvýšením počtu strážníků v ulicích Prahy 1. Bojujeme za pravidlo 3x a dost!

Globální oteplování není mýtus, ale fakt. Město se neúměrně přehřívá, horkem netrpí jen lidé, ale také zvířata. Je potřeba to řešit, neuhýbat před tímto problémem a nezlehčovat jej. Budeme i nadále prosazovat výsadbu dalších nových stromů v ulicích a odbornou údržbu veřejné zeleně. Stejně tak chceme dál pokračovat v revitalizaci parků v Praze 1 - hlavní je pro nás teď Kampa. Města už se rovněž naučila, že ke zmírnění dopadů horka přispívají zelené střechy nebo vodní prvky v ulicích. V tomto ohledu ani my nezahálíme.

Nikdo nechce chodit kolem nevysypaných košů a hromad odpadků, není to estetické a … smrdí to. Vytipovali jsme exponovaná místa (zejména kolem zábavních podniků apod.) a budeme zde i nadále častěji uklízet. Dál bude fungovat pohotovostní linka úklidu a okamžitá likvidace černých skládek a odpadu. Ve spolupráci se sociálními kurátory chceme podpořit častější nasazení pracovníků pro ruční zametání, vysávání ulic a mytí ulic.

Zdraví je nejcennější, co máme, a pokud mají být obyvatelé Prahy 1 v dobré kondici, vedle klidného spánku a sportovního vyžití je jim třeba nabídnout i kvalitní zdravotní péči. Určitě chceme pokračovat v modernizace Nemocnice Na Františku, je to pro nás jedna z klíčových priorit. Myslíme na seniory – chceme dále rozvíjet a modernizovat domy pro ně a rozšiřovat síť těchto zařízení. Duševní pohoda seniorů závisí také na pohybu a cílené zábavě, proto myslíme i na podporu nejrůznějších aktivit. Ne všichni mají to štěstí být zdraví, myslíme i na naše handicapované spoluobčany. Snažíme se o to, abychom měli co nejvíce přístupných veřejných budov. S Národní radou zdravotně postižených jsme dali dohromady plán na zřízení dalších bezbariérových toalet v centru Prahy.

Radnice si musí v potřebném rozsahu uchovávat bytový fond pro bydlení sociálně potřebných a podpořit je v souvislosti se současnou energetickou krizí. Stejně, jako jsme se snažili mírnit dopady deregulace nájemného, i teď máme připravenou záchytnou síť pro ty, na které by energetická krize mohla dopadnout. Chceme dát větší smluvní jistotu nájemníkům dlouhodobě trvale bydlícím v bytech v majetku Městské části Praha 1. Chceme stavět nové byty, a ty staré rekonstruovat.

Chápeme, že to bývá občas nepříjemné – uzavírky, objížďky, jednosměrky. Věřte, že je to ku prospěchu věci – centrum Prahy se nám dál daří zklidnit, děláme vše pro to, aby střet města nedusila nadměrná doprava. Budeme důkladně kontrolovat, kdo v centru města zejména v modré zóně parkuje, jelikož jsou pro nás prioritou především rezidenti. Přísná pravidla samozřejmě neplatí pro Integrovaný záchranný systém nebo například pro opraváři či návštěvy rezidentů.

Nemůžeme od občanů chtít, aby se chovali zodpovědně, a zároveň pro to jako radnice nic nedělat. Budeme se chovat hospodárně a hledat úspory při spotřebě elektrické energie, a to nejen v budově radnice, ale i v budovách ve správě městské části.

Politici na ni v rozpočtu často myslí jako na poslední položku, pro nás je ale kultura, spolkový a společenský život hlavní prioritou. V době covidové krize nás kultura dennodenně zachraňovala, ač sama velmi strádala. Na naší kandidátce najdete pražské patrioty, kteří se starají o společenský život v Praze, pořádají akce, koncerty, výstavy a mnoho dalších aktivit.

I díky dobré spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy se nám daří proměňovat veřejný prostor. Můžete očekávat další revitalizaci centra – chceme investovat do zlepšení jeho standardu včetně městského mobiliáře (lavičky, koše apod.). Občané Prahy 1 se mohou určitě těšit i na proměnu zanedbaných částí pražských náplavek nebo Vrchlických sadů u hlavního nádraží.

K dispozici je i podrobný program.

  • volby-2022/my-co-tady-zijeme-starostove-a-nezavisli-kdu-csl-iniciativa-obcanu.txt
  • Poslední úprava: 2022/09/26 11:43
  • autor: Michal Rubeš