Zápisník

Postřehy a informace, tak jak šel čas.

Po volbách se podle předvolebních preferencí a výsledků voleb předpokládala koalice stran, které slibovali změnu: (5) Praha 1 Sobě, (2) Piráti a občané z Prahy 1, (7) TOP 09, (1) Rezidenti 1. Dohromady by měli většinu 15 křesel. Jednání však pro občany z neznámého důvodu rychle selhala.

Ačkoliv Piráti před volbami právě tuto koalici upřednosťnovali, začali pod vedením Davida Bodečka jednat o koalici s ODS, Naše Praha 1 (ANO a spol.) a (7) TOP 09 a Rezidenty. Piráti to zdůvodňovali tím, že Topka z vyjednávání odešla, tak by to nikam nevedlo. Topka házela neochotu jednat s P1S na Rezidenty. Ti to odmítli. Prostě se tak nějak stalo, že strany „pro změnu“ se rozhodly nespolupracovat s P1S a nahradit je ODS a ANO, kteří reprezentují zachování současných trendů, proti kterým tak usilovně bojovali.

Druhý vyjednávací tým Pirátů v reakci na to pod vedením Olgy Sklenářové jednal s P1S a (6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů. Tato koalice by taky měla většinu a strany „proti změně“ by neměly takový vliv.

Místní Piráti si v hlasování schválili smlouvu vyjednanou panem Bodečkem. Zajímavé je, že pro byla většina těch členů, kteří ani na Praze 1 nebydlí, ale místní organizace Pirátů takové členství umožňuje.

A tak vznikla koaliční smlouva a programové prohlášení.

Je pozoruhodné, že ačkoliv strany „pro změnu“ mají v této koalici osm křesel stejně jako strany „pro pokračování“, vyjednali si ne příliš dobré podmínky pro prosazování vlastních programů. Posuďte sami:

 • Terezie Radoměřská (TOP 09) – starostka MČ Praha 1
  • Legislativa, Zahraniční vztahy, Vnější vztahy, Krizové řízení, Bezpečnost – veřejný pořádek, Participace, Veřejné zakázky, Ubytování mimo ubytovací zařízení
 • David Bodeček (Piráti) – 1. místostarosta MČ Praha 1
  • Kultura, Sport, Školství, Spolky, Vnitřní chod úřadu
 • Kateřina Klasnová (Rezidenti) – místostarostka MČ Praha 1
  • Životní prostředí a zeleň, hřiště, parky a sportoviště, Veřejný prostor, Úklid a čistota
 • Tomáš Heres (ODS) – místostarosta MČ Praha 1
  • Finance, Majetek
 • Michal Müller (ODS) – člen Rady MČ Praha 1
  • Zdravotnictví, Nemocnice na Františku, Strategie využití nebytových prostor z pohledu zdravotnictví
 • Ivana Antalová (Piráti) – členka Rady MČ Praha 1
  • Sociální věci, bezbariérovost
 • Karel Grabein Procházka (ANO) – člen Rady MČ Praha 1
  • Cestovní ruch, Obchod a služby, Využití nebytových prostor z pohledu obchodu a služeb, Územní rozvoj
 • Vojtěch Ryvola (ANO) – člen Rady MČ Praha 1
  • Doprava

Neobsazeno – člen Rady MČ Praha 1 Informatika, Smart cities, Investice, Bezpečnost – systémy prevence kriminality. Uvedené kompetence budou po dobu neobsazení místa člena Rady MČ Praha 1 vykonávány dlouhodobě uvolněným členem Zastupitelstva MČ Praha 1 Richardem Burešem (ODS) – předsedou Komise pro informatiku a Smart cities a Komise pro investice. Tím obešli pirátský požadavek, aby trestně stíhaní nezasedli v radě. Daleko čistší by bylo, kdyby prostě v rámci kompromisu a dohody vyjednávací tým Pirátů ustoupil od tohoto požadavku a rovnou ho připustili jako radního.

Všichni členové rady jsou uvolnění, tedy pracují na plný úvazek a podle toho jsou i placeni.

Dále tu máme výbory:

Uvolnění mají být ještě tři vedoucí některých komisí.

Silové, majetkové a finančně zajímavé oblasti obsadili tedy převážně kandidáti za ODS a ANO. Dá se tedy předpokládat navázání na vedení radnice z let minulých. Z tohoto pohledu se volebním vítězem stala ODS a ANO.

Před volbou rady však tato smlouva neušla Pirátům a vyvolali Mimořádný přezkum rozhodnutí MS Praha 1 ve věci schválení koaliční smlouvy, hlavně kvůli těmto bodům:

 • Složení koalice, které neodráží výsledky voleb.
 • Trafiky a uvolněné funkce - nebývale vysoký počet 16 uvolněných z 27 zastupitelů, který nemá v ČR obdoby
 • Nedostatky koaliční smlouvy - povinnost podpořit co projde radou na zastupitelstvu, obejití podmínky nezasednutí trestně stíhaných v radě, uvolěná funkce v komisi i pro nezvolené, nemožnost interpelací
 • Schvalovací proces - nábor členů mimo Prahu 1, někteří kandidáti ve skutečnosti na Praze 1 nebydlí (ačkoliv tvrdili před volbami opak), nestandardní průběh vyjednávání

Zvolení Piráti Bodeček, Arden a Antalová i přes probíhající přezkum hlasovali podle dohody pro zvolení nové rady. Pirátské celostátní fórum však následně rozhodlo, že smlouva je neplatná.

Podle návrhů Pirátů by teď mělo dojít k novému jednání o nové koaliční smlouvě, která se vyrovná s námitkami, které v diskuzi o zrušení smlouvy zazněly. Výše uvedení tři zastupitelé však s výsledkem hlasování Celostátního fóra nesouhlasí, založili si zastupitelský klub Piráti a občané z Prahy 1 a nedá se tedy předpokládat nějaká změna. Piráti o tomto jednají a je možné, že dojde k vyloučení těchto zastupitelů, případně rozpuštění místního sdružení.

Vzhledem k tomu, jak se jednostlivé strany a uskupení před volbami hlásili „pro změnu“ a „proti změně“ a jak dopadla povolební vyjednávání, by dnes konané volby dopadly zcela jinak.

Michal Rubeš 2022/11/16 20:30

 

Máme týden po volbách a už se nám tu rýsuje nová koalice. Předběžné odhady z článku Výsledky voleb, kdo půjde s kým? se zřejmě nenaplňují, na spadnutí je zdánlivě nelogická koalice ODS Praha 1, Piráti Praha 1, ANO 2011 Praha 1 a TOP 09 Praha 1.

Nejdříve si srovnejme počet křesel za jednotlivé kadidátky:

Kdo dá dohromady 14 a více hlasů, má většinu.

Rychlá analýza:

 • V TOP09 neproběhla taková obroda jak naznačovali před volbami.
 • Logicky tedy vychází současná koalice ODS, ANO, MCTŽ a TOP09 (14 křesel).
 • Z nějakého důvodu tam nechtějí MCTŽ a jako náhradník se nabízí buď Praha 1 Sobě, nebo Piráti.
 • Praha 1 Sobě by podle předvolebního slibu nešla do koalice s ANO, zbývají tedy jen Piráti.
 • Piráti jsou teď ve složité situaci. Buď půjdou do slepence s názorově vzálenými stranami a budou moci lépe dohlížet na chod radnice a i něco ovlivnit, nebo se rozhodnou pro opozici a donutí zbývající strany přeci jen zvážit přibrání MCTŽ.

Tak a teď upovídaná analýza:

Podle Petra Kučery (zdroj) z pátečního rána dala TOP 09 Praha 1 přednost jednání s ODS, ANO a Piráty.

Tohle je hodně zajímavá sitauce a pojďme se na ní podívat očima občana, který vychází pouze z předvolební kampaně a aktivit v minulém volebním období.

Nejdůležitější informace je, že TOP 09 Praha 1 dala přednost jednání se stranami, které byly v minulé koalici. Podle předvolební rétoriky to skoro vypadalo, že se odstřihávají od staré Topky, která si založila vlastní kandidátku Radnice pro občany a slibovali obrození. Tak to asi nedopadlo. Možná dostali befelem shora družit se podle vzoru celostátní koalice, jak se to asi stalo na magistrátu. Pak by byla logická koalice ODS, MCTŽ, TOP09 a Piráti, která by měla dohromady většinu 15 hlasů.

Jenže na místní úrovni jsou vztahy mezi stranami a jejími představiteli komplikovanější, než si umíme představit. Z nějakého důvodu tedy odstranili MCTŽ a nahradili je ANO. Tato koalice by měla sice jen 14 křesel, ale i tak je to těsná věšina.

Jelikož Topka se přiklonila ke koalici s ODS, ANO a Piráty, tak měla asi větší problém s Rezidenty nebo s Prahou Sobě.

Tak a teď co Piráti? Proč by se nechali navézt do takového slepence? Pokud jim ODS a ANO dávají z nějakého nám neznámého důvodu přednost před MCTŽ, jsou teď na vážkách. Buď sestaví koalici, kde budou moci alespoň něco ovlivňovat a lépe dohlížet na chod radnice, nebo umožní sestavení původní koalice z minulých let. Podle všeho by teď o tom měli hlasovat o víkendu.

Pokud se během dne objeví nějaké další informace, na které se mohu odvolat, tedy ne jedna paní povídala, článek doplním.


Doplněno vyjádření Tomáše Macháčka z Topky: „Dobrý den, jen pro upřesnění, jak jednání probíhají. Nejblíže máme k Pirátům a s nimi jednáme společně o sestavení koalice. Ty připadají v úvahu dvě při učinění jistých vzájemných ústupků 1) P1S + Piráti + TOP + Rezidenti, 2) ODS (za určitých podmínek) + Piráti + ANO + TOP. Alternativou k těmto koalicím je opozice P1S + Piráti + TOP, zbytek v koalici. Jedna z těchto tří variant nastane. Byli to Rezidenti, kteří opakovaně vyjádřili nesplnitelné požadavky vůči P1S. Jednání nikam vedla, nikoliv ale z naší strany. Pokud Piráti neodsouhlasí jednání o koalici s ODS a ANO, jsme připraveni s nimi přejít do opozice. To je naše povolební strategie. Přali bychom si jiné rozložení sil, voliči to rozhodli ale jinak. Nemožné činit neumíme.“
Michal Rubeš 2022/09/30 10:52

Doplněno vyjádření Rezidentů: „Milí Rezidenti z jedničky,
ještě jednou všem děkujeme za podporu ve volbách a chceme se vyjádřit k současné situaci ohledně povolebních vyjednávání. REZIDENTI 1 se během volební kampaně nevymezovali vůči žádným stranám, protože za klíčové považují prosazování programu pro rezidenty z Prahy 1. V tomto duchu jsme také vedli všechna dosavadní jednání. Informace, že jsme „nepřátelští“ vůči Praha 1 Sobě se nezakládají na pravdě. K jednáním přistupujeme s ohledem na životaschopnost budoucí koalice a na možnost prosazovat pozitivní změny ve prospěch rezidentů z 1 . Usilujeme o rezorty, o kterých jsme od začátku hovořili, protože věříme, že z pozice lokálního rezidentského hnutí jsme schopni dostát svým předvolebním slibům – a to životní prostředí a péče o veřejný prostor (parky, zeleň, hřiště, čistota) a participace plus participativní rozpočet pro občany a granty na životní prostředí a na obnovu domovního fondu. Deklarovali jsme také zájem o zajištění občanské vybavenosti a klíčové je pro nás řešení veřejného pořádku, ubytování mimo ubytovací zařízení (Airbnb apod.), doprava, řešení problematiky elektrokoloběžek (viz naše petice) a to v součinnosti se všemi subjekty. Jak na jedné, tak na druhé straně jednoznačně trváme, aby opozice byla zapojena do práce v zastupitelstvu prostřednictvím šéfa kontrolního výboru a práce v komisích. Odmítáme dosavadní arogantní politickou praxi, kdy je opozice vyloučena z rozhodování o podobě Prahy 1 vyřazováním tisků, vyloučením z komisí a prostoru v radničních novinách. Trváme na redakční radě složené i se zástupců opozice.
Za hnutí REZIDENTI 1:
Kateřina Klasnová
Martin Motl
Jakub Vaculín“
Michal Rubeš 2022/09/30 11:50

Doplněno oficiální vyjádření (5) Praha 1 Sobě na jejich stránkách. — Michal Rubeš 2022/09/30 12:07

Doplněno původní vyjádření TOP 09 Praha 1, které to zřejmě všechno spustilo, a které jsem našel až teď:
„Proběhla jednání s jednotlivými stranami a hnutími, jednání mezi jednotlivými členy i jednání více stran společně.
Náš Regionální výbor TOP 09 Prahy 1 dnes konstatoval, že dosavadní jednání Rezidentů 1 je v zásadě nepřátelské vůči zástupcům Prahy 1 Sobě a budí velké rozpaky v otázce koaliční spolupráce, která by byla postavena na základě většiny 15 hlasů, tedy P1S, Piráti, TOP 09 a Rezidenti 1.
Z toho důvodu uložil RV TOP 09 Praha 1 vyjednávacímu týmu pokračovat v jednáních o koaliční spolupráci na bázi ODS, Piráti, TOP 09 a ANO, která i bez Rezidentů 1 může utvořit většinovou koalici, a to za podmínky nalezení programové shody.“
Michal Rubeš 2022/09/30 12:09

Doplněno vyjádření Pirátů:
„Těsně před zahájením voleb byl místním sdružením Piráti Praha 1 zvolen vyjednávací tým, který ve vyjednávání postupuje podle předem zadaného úkolu, kdy jsou našimi prioritními partnery pro koaliční spolupráci Praha 1 sobě, TOP 09 a Rezidenti 1. Vznikla by tak většinová koalice s 15-ti mandáty.
V průběhu povolebního vyjednávání byli Piráti osloveni všemi zvolenými subjekty s nabídkou koaliční spolupráce. Vyjednávací tým usiloval a hledal průsečíky pro vznik prioritní koalice. Z toho důvodu Piráti přizvali k jednání s Praha 1 sobě i TOP 09 a Rezidenti 1. V návaznosti na tato jednání vydala TOP 09 prohlášení dále pokračovat v jednání o koaliční spolupráci s ODS, Piráti a ANO.“
Michal Rubeš 2022/09/30 20:08

Michal Rubeš 2022/09/30 09:25

 

Máme sečteno a výsledky voleb na Praze 1 jsou oficiální. Co jsem měl možnost mluvit s některými kandidáty, tak ne všem se jejich předpověď vyplnila. Pro některé naštěstí, pro jiné bohužel. Pojďme se podívat, kdo nás bude na radnici zastupovat a jaké tu máme možnosti pro koalice.


Voliči občas křížkovali napříč kandidátkami, takže v některých případech se pořadí kandidátů měnilo.

Skokankou voleb je Bronislava Sitár-Boboráková, která poskočila z devátého místa na čtvrté a uzavírá tak zastupitele za MCTŽ.

U TOP 09 Tomáš Macháček vystrčil dvojku na kandidátce Giancarla Lambertiho, který se tak do zastupitelstva nedostal.

Stejná situace nastala u kandidátky Rezidenti 1, kde Jakub Vaculín předběhl Martina Motla, takže se zastupitelem také nestane.


A jaké jsou možnosti povolební spolupráce? Můžeme vycházet z odpovědí, které nám kandidáti dali už před volbami. V zásadě Praha 1 Sobě vyloučila koalici s ANO a Piráti preferují (7) TOP 09, (5) Praha 1 Sobě, (1) Rezidenti 1.

Máme 27 zastupitelů, tedy kdo má 14 a více, má většinu.

Současná opozice složená z Praha 1 Sobě a Pirátů má sice jen 11 křesel, ale názorově se k nim hlásí Rezidenti a obrozená Topka. Dohromady tak mají 15 hlasů. V tomto případě by se starostou stal zřejmě Pavel Čižinský.

Současní spojenci ODS, MCTŽ a ANO dávají dohromady 12 zastupitelů a museli by tedy přibrat buď Rezidenty, nebo Topku. Podle jejich postojů před volbami to není přiliš pravděpodobné, ale stát se může cokoliv.

Čistě matematicky je možné vytvořit i jiné koalice, ale to by pak zúčastněné strany riskovaly, že se historicky znemožní.


Držíme palce při povolebním vyjednávání!

Michal Rubeš 2022/09/25 01:46

 

V nadpisu článku jsem schválně použil slovo „reakcí“, protože ne vždy se jedalo o odpovědi. Hned v úvodu děkuji všem kandidátům, tedy uchazečům o naše hlasy, kteří si dali tu práci a věnovali nám svůj předvolební čas.

Už ke konci prázdnin jsme s dcerou poslali na všechny kandidátky první várku předvolebních otázek s tím, že si volič bude moci porovnat odpovědi. Díky tomu se mu více rozkryje zaměření těchto volebních uskupení. Nakonec to dopadlo tak, že zajímavější pro voliče než opdovědi, bylo jak jsme se k nim dostali, případně nedostali.

První dotaz „Bydlí vaši kandidáti v Praze 1? Pokud některý ne, proč se uchází o práci v zastupitelstvu?“ jsme odeslali už 24. 8. 2022 a prakticky u všech kandidátů vyvolal paniku. Někteří to viděli jako příležitost, jiní jako útok na jejich politické podnikání.

Odpovědi na zaslané otázky jsme postupně obdrželi od opozičních a většiny nových politických uskupení (1) Rezidenti 1, (2) Piráti a občané z Prahy 1, (4) Patrioti pro Prahu 1 a (5) Praha 1 Sobě. Odpovědi jsme obdrželi i od (3) Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa - Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze, B'nai' B'rith Renaissance Praha z.s., které je v současné koalici zastoupeno. V případě (7) TOP 09 můžeme hovořit o straně ve stádiu probíhající obrody, jelikož se snaží vypořádat s některými lidmi a děním v době minulé.

Naopak odpovědí se nám nedostalo od současné koalice (6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů, (9) Občanská demokratická strana a nově vzniklé (8) Radnice pro občany kolem bývalého koaličního radního Jana Votočka, kterého právě vylučují z TOP 09 Praha 1.

V případě (8) Radnice pro občany se nám nejdříve dostalo krátké odpovědi, že medvěd ještě běhá po lese. Když jsem navštívil jejich volební stánek, dostalo se mi ujištění, že na otázky odpoví. Po týdnu jsem však obdržel odpověď, že jejich pohled na naše otázky a na náš web je kritický, takže odpovídat nebudou, viz záhlaví stránky s předvolebními otázkami. Jeden bod ke cti mají, a to že alespoň odpověděli, že nebudou odpovídat.

U (6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů se mi podařilo na setkání v Jaltě dohonit pana Hejmu, který mi slíbil, že nebudou ničit náš projekt a odpovědi samozřejmě pošlou. V pondělí 12. 9. mi napsal pan Caban a odkázal mě na stránky MCTŽ s tím, že tam najdu opdovědi na naše otázky.

Vážený pane Rubeši,
po dohodě s panem starostou Petrem Hejmou reaguji jako předseda klubu "MCTŽ" a dovolím si Vás odkázat na webové stránky www.mctz.cz, 
kde získáte odpovědi na Vaše otázky.
Děkuji za pochopení
S pozdravem
Michal Caban

Napsal jsem mu zpět, že tam není ani jedna odpověď na otázky, které jsme poslali. No a už se neozval.

V případě (9) Občanská demokratická strana je situace podobná. První reakci jsme obdrželi až po dvou týdnech, kdy mi pan Heres napsal:

Dobrý den,
k Vašim dotazům si dovoluji sdělit, že ODS Praha 1 prezentuje svá stanoviska pomocí svých oficiálních kanálů, jako je Facebook ODS Praha, web a volební web.
Tyto kanály jsou průbežně aktualizovány. 
Prosím sledujte výše uvedené a věřím, že tam naleznete vše potřebné.
Po negativní zkušenosti zkreslování poskytovaných informací se snažíme o poskytování úplných a přesných informací našim voličům touto transparentní cestou.
Ing. Tomáš Heres

Ten samý den večer jsem mluvil na setkání v Jaltě s pány Burešem a Dvořákem a byl jsem ujištěn, že to tak není, že ODS normálně s občany komunikuje a na otázky odpovídá. Zároveň vyjádřili pochybnost, že odpovědi budou na našich stránkách prezentovány tak jak je pošlou, takže to udělají obráceně. Naše otázky dají buď na jejich web nebo Facebook, kde k nim napíšou odpovědi, aby to měli pod kontrolou. Ve středu jsem pak navštívil jejich volební stánek, kde mi oba pánové odpovědi touto formou opět slíbili. Do dnešního dne odpovědi nejsou.

Doplnění: Po zveřejnění tohoto článku a tři dny před volbami (9) Občanská demokratická strana zveřejnila odpovědi na položené otázky na svých stránkách, jak slíbila, aniž by nám dala vědět, že tak učinila. — Michal Rubeš 2022/09/23 10:31


Pojďme se podívat na odpovědi, které jsme obdrželi.

Bydlí vaši kandidáti v Praze 1? Pokud některý ne, proč se uchází o práci v zastupitelstvu?

Tady všechny strany odpověděly, že ano, že jejich kandidáti skutečně na Praze 1 bydlí. Je třeba počítat s tím, že někteří kandidáti stran, které odmítly odpovědět, mohou, ale nemusí v Praze 1 bydlet.

S kterými kandidátkami jste ochotni jít po volbách do koalice? S kterými naopak ne?

Tohle je otázka, na kterou se špatně odpovídá. Žádná ze stran nechce odkrýt svoje karty před rozdělením mandátů. No a každý volič chce vědět, zda se jeho favorit nehodlá spojit s jeho zakázanou volbou.

V zásadě všichni odpověděli, že budou jednat se všemi.
(2) Piráti a občané z Prahy 1 však napsali, že preferují uskupení (7) TOP 09, (5) Praha 1 Sobě a (1) Rezidenti 1.
(5) Praha 1 Sobě naopak vylučuje spolupráci s (3) Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa - Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze, B'nai' B'rith Renaissance Praha z.s..

Kdo je vaším kandidátem na starostu?

Zdánlivě jednoduchá otázka občas nepřinesla jasné odpovědi. (1) Rezidenti 1 a (4) Patrioti pro Prahu 1 nemají kandidáta na starostu.
U Pirátů je to David Bodeček, za ANO Karel Procházka, za (7) TOP 09 je to Terezie Radoměřská.

Zasadíte se o zachování parčíku u Staronové synagogy a budete rozhodně vystupovat proti jeho vydláždění?

Tahle otázka přišla z Facebooku od paní Klimovičové. V zásadě jsou všichni pro zachování parčíku. Tedy všichni, kteří odpověděli. U současné koalice si tedy nemůžeme být jisti.

Máte v plánu zavést webové fórum, kde budou občanům Prahy 1 veřejně odpovídat zaměstnanci radnice?

Otázka směřovala na budoucí snadnou komunikaci s radnicí. Veřejně položená otázka a úřadem autorizovaná veřejná odpověď. Nic neskrývat. Všichni v zásadě s nějakou formou veřejného fóra souhlasí, kromě ANO. U stran, které odpovědi nedodaly, nechám posouzení na laskavém čtenáři.

S jakým rozpočtem počítáte na letošní komunální volby a jaký je zdroj těchto použitých peněz?

Téměř okamžitě a nejpodrobněji odpověděli Piráti. Mají rozklikávací rozpočet 250.000 Kč. Vše je průhledné, jasné a veřejné.
Na druhou stranu třeba (1) Rezidenti 1 rozpočet nemají a kampaň si platí sami členové, zřejmě podle potřeby.
(3) Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa - Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze, B'nai' B'rith Renaissance Praha z.s. má rozpočet 160.000 Kč
(4) Patrioti pro Prahu 1 udávají až 50.000 Kč na kandidáta, takže je hodně nejasné, kolik chtějí celově utratit.
(5) Praha 1 Sobě hodlá utratit až 200.000 Kč a (7) TOP 09 má vyčleněno až 700.000 Kč.

Je proti některému z vašich kandidátů vedené trestní řízení? Pokud ano, proti kterému a za co?

Tahle otázka je poměrně štiplavá. V zásadě je možné podat trestní oznámení na kohokoliv za cokoliv. Na druhou stranu by o tom měl volič, zvláště před volbami, vědět. Většina ze stran nemá na kandidátce trestně stíhané. (7) TOP 09 označila tři kandidáty a napsala zdůvodnění. Takového přístupu si velmi vážím.
Na druhou stranu u stran, které neodpověděli si volič nemůže být jistý.


Než půjdete k volbám, nespoléhejte se jen na informace zde uvedené. Hledejte jiné zdroje, ptejte se vašich kandidátů, protože vzájemná komunikace je, nejen v politice, důležitá.

Michal Rubeš 2022/09/19 15:00
Lucie Rubešová 2022/09/19 15:00

 

Tento týden jsou kandiáti vidět hlavně v ulicích, kde dělají osobní kampaň. Deštivé počasí jim to však moc neusnadňuje a pršet má i začátkem příštího týdne. Co je nového u jednotlivých kandidátek?

(1) Rezidenti 1
Časté příspěvky na Facebooku. Vylepšené stránky https://www.rezidenti1.cz/.

(2) Piráti a občané z Prahy 1
Příspěvky na Facebooku, diskuze s občany, viz kalendář. Tady se nic nezměnilo.

(3) Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa - Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze, B'nai' B'rith Renaissance Praha z.s.
Na stránkách mají stále jen informace o minulých volbách. Na Facebooku se objevují předvolební témata. Volební program ani informace o kandidátech jsem nikde nenašel.

(4) Patrioti pro Prahu 1
Na stránkách mají předvolební články, na Facebooku předvolební příspěvky a videa. Tady se tedy také nic nemění.

(5) Praha 1 Sobě
Mají nový web, který je mnohem přehlednější. Několik nových příspěvků na Facebooku P1S a na Facebooku Zelených. Odpovědi na zbylé otázky mi slíbil pan Marc.

(6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů
Na Facebooku představují kandidáty a úspěchy. Ohledně otázek mi napsal emailem pan Caban, že všechny odpovědi najdu na https://www.mctz.cz/. Odepsal jsem mu, že tam není ani jedna odpověď, tak jestli by mě nemohl nasměrovat nějak lépe. Už se neozval.

(7) TOP 09
Na Facebooku představují program a kandidáty, zvou na setkání.

(8) Radnice pro občany
Na Facebooku informují o kandidátech a předvolebních setkání.
Od pana Bajusze jsem dostal email, že na Předvolební otázky nebudou odpovídat, jelikož mají kritický pohled na otázky i náš web.

(9) Občanská demokratická strana
Na Facebooku je několik příspěvků a představování kandidátů. Stále čekáne na odpovědi, které mi minulou středu pánové Bureš a Dvořák slíbili formou příspěvku na jejich Facebooku nebo webu z obavy, abychom jejich odpovědi zaslané emailem nezkreslili.


Začátkem týdne uzavřeme a vyhodnotíme odpovědi na Předvolební otázky. To bude myslím hodně zajímavé.

Michal Rubeš 2022/09/16 12:14

 

Předvolební kampaň se rozjela a s výjimkou jedné kandidátky jsou už všichni alespoň trochu vidět. Pojďme se podívat, co se za poslední týden u nás změnilo.

Protože jsou už někteří kandidáti v ulicích a začínají dělat kontaktní kampaň, vydal jsem se za těmi, kde se mi podařilo dohledat kde budou. Chtěl jsem je vidět naživo, zjistit jak vypadají, jak reagují a položit jim otázky na věci v jejich programech, kterým jsem nerozuměl. Doporučuji vám se za nimi vypravit a popovídat si s nimi. Na mnohé z nich jsem si upravil či upřesnil názor. Někteří mě překvapili, jiní zase zklamali.

Co mě však jako občana zaujalo, je obcházení záboru pro volební stánek tím, že ho prohlásí za petiční stánek. U některých ani kandidáti nejsou a nechávají ho jako neplacenou reklamu v ulici. Stačí jen, aby tam byl papír s jakoukoliv peticí. Petiční zákon by se měl změnit, aby nemohlo docházet k jeho zneužívání. Zároveň rozumím tomu, že to dělají skoro všechny strany. Jakmile ho zneužije jedna, ostatní jsou v nevýhodě, tak to dělají také. Tohle by se mělo do budoucna změnit.

V pondělí bylo setkání všech kandidujících v hotelu Jalta. Jednalo se spíše o takové krátké představení. Časový prostor byl malý, každý dostal jen pár minut. K žádné diskuzi nedošlo, představitelé kandidátek se jen krátce vyjádřili k několika obecným otázkám. Z občanů tam nebyl skoro nikdo, prakticky celé obecenstvo byli ostatní kandidáti. Celé setkání jsem vnímal spíše jako vzájemné seznámení soupeřících stran.

Během dotazování kandidátů už mě několik z nich upozornilo, abychom byli nestranní, že naddržujeme jejich soupeřům. Vtipné je, že někteří jejich soupeři, kterým údajně naddržujeme, říkají to samé. Všem píšu a osobně říkám, že jako občan Prahy 1 jsem ve střetu zájmů. Mám politický názor, mám názory na kandidáty. Někteří jsou mi bližší a jiní ne. Je mi jasné, že ne všechno co napíšeme, se kandidujícím líbí. Čerpáme však jen z veřejných zdrojů, z jejich webů, Facebookových stránek a emailů, které jsou ke zveřejnění předem určené. Všem taky stále dokola opakuji, že pokud se jim nějaká formulace nelíbí, informace je nepravdivá nebo nepřesná, ať nám dají vědět. Rádi to opravíme. Pokud se neshodneme, uvedeme u toho v plném znění jejich názor. Zatím se zdá vše korektní, jen jedna strana se před týdnem ozvala s prosbou o drobné doplnění a bylo jí hned vyhověno.

A teď přehled po jednotlivých volebních uskupení:

(1) Rezidenti 1
Časté příspěvky na Facebooku. Rozšířený volební program s názvem Vize 22.

(2) Piráti a občané z Prahy 1
Příspěvky na Facebooku, diskuze s občany, viz kalendář.

(3) Naše PRAHA 1 - ANO 2011, Staroměstská lípa - Sdružení občanů a přátel Starého Města a Josefova v Praze, B'nai' B'rith Renaissance Praha z.s.
Na stránkách mají stále jen informace o minulých volbách. Pan Ryvola, však komunikuje a na Předvolební otázky odpovídá. Tak možná jen začnou později, aby nepřepálili start.

(4) Patrioti pro Prahu 1
Na stránkách mají předvolební články, na Facebooku předvolební příspěvky a videa. Vedoucí kandidátky pan Pavlů mi odpověděl jen na jednu otázku, na další i přes urgence zatím nereagoval.

(5) Praha 1 Sobě
Opět se mnoho nezměnilo, pár nových příspěvků na Facebooku P1S a na Facebooku Zelených.

(6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů
Webové stránky stále nefunkční, ale jsou tu nové na jiné adrese https://www.mctz.cz/. Tam mají stručný i podrobný program, představení kandidátů a jejich úspěchy.
Na Facebooku STANu Prahy 1 je pár příspěvků a objevil se odkaz na nový Facebook MCTŽ. Zároveň ale existují i staré Facebookové stránky, kde jsou také informace o volbách, i když jen z konce srpna.
Pan starosta Hejma mi v pondělí na setkání v Jaltě osobně slíbil, že odpovědi na naše otázky pošle, ale ještě se tak nestalo.

(7) TOP 09
Tady je třeba mít na paměti, že hlavní informační web je https://terezieradomerska.cz/. Na Facebooku mají několik příspěvků.

(8) Radnice pro občany
Mají nový web http://radniceproobcany.cz/ a Facebook. Na webu najdete program, informace o kandidátech a o setkáních. Na Facebooku různé aktuality. Ve středu jsem osobně mluvil s panem Votočkem a Bajuszem. Slíbili mi poslat odpovědi na naše otázky, zatím však nic nepřišlo.

(9) Občanská demokratická strana
Mojí nový web na adrese https://spolecnepro1.cz/. Ten starý snad brzy přesměrují na ten nový. K dispozici je tam program a informace o kandidátech. Na Facebooku několik aktualit. Jejich kandidáti si však ještě dělají každý svojí vlastní kampaň. Ve středu mi pánové Bureš a Dvořák slíbili odpovědět na naše otázky formou příspěvku na jejich Facebooku nebo webu z obavy, abychom jejich odpovědi zaslané emailem nezkreslili. Každopádně odpovědi stále nemáme.


Sledujte naše Předvolební otázky, které velmi brzy doplníme o další. Některé odpovědi jsou očekávané, jiné zajímavé, ale zatím nejvíce vypovídající hodnotu mají ty chybějící.

S dalším přehledem se přihlásíme příští týden.

Michal Rubeš 2022/09/09 09:53

 

Po týdnu je tu další přehled. Nic moc se toho nestalo. Uskupení, která neměla nic na stránkách tam stále nic nemají. Ti ostatní se pomalu rozjíždí.

Co se nám tu ale rýsuje je spojenectví dvou uskupení (6) My, co tady žijeme - Starostové a nezávislí, KDU-ČSL, Iniciativa občanů a (9) Občanská demokratická strana. Spojuje je to, že s námi odmítají jakkoliv komunikovat, natož odpovědět na jednoduché otázky. Zkusili jsme všechny možné kontakty, takže nevěřím, že to je náhoda. O naší aktivitě dobře vědí.

Přiznám se, že bojkot jsem u těchto zavedených stran nečekal. Zřejmě si spočítali, že nechat otázky bez odpovědí je pro ně před volbami menší zlo, než na ně odpovídat, protože by se provalilo něco, co nechtějí.

→ Číst dále...

 

Před dvěma týdny jsem psal článek Volby za dveřmi, kde jsou kandidáti? Původně jsem měl v úmyslu takové shrnutí předvolebních informací o stranách a uskupeních psát každý týden, ale minulý pátek ještě nebylo o čem. Máme necelý měsíc do voleb a některé strany snad ani neexistují, natož aby se ucházely o naše hlasy.

→ Číst dále...

 

Máme 42 dní do obecních voleb, ale vypadá to, že naprostá většina uchazečů o zaměstnání na městském úřadě nemá zájem seznámit budoucího možného zaměstnavatele, tedy nás, občany Prahy 1, s jejich nabídkou. Před volbami by s námi měli všichni dobrovolně absolvovat pracovní pohovor, představit sebe i svou vizi a přesvědčit nás, že máme najmout právě je. Nějak to nefunguje.

→ Číst dále...

 
This page has been moved, the new location is Volby za dveřmi, kde jsou kandidáti?.
 
 • zapisnik.txt
 • Poslední úprava: 2022/08/10 11:14
 • autor: Michal Rubeš