(8) Radnice pro občany

Ve volbách dostali 1,33%, takže nebyl zvolen žádný kandidát.

Na svých stránkách mají rozklikávací program

1) Samostatnost městských částí

 • Nedostatek obecních policistů, problémy s Airbnb , hluk s turismu atd. se řeší v Zastupitelstvu či Radě hl. m. nedostatečně
 • Nezávislost na hl. m. Praze v lokálních agendách

2) Praha 1 není „Party Town“

 • Změna informovanosti turistů
 • Krátkodobé ubytování pouze v případě „volného lůžka“ majitele a jeho přítomností (a dohlížení) v bytě. (tzv. Zimmer-frei)
 • Omezení otevíracích dob v pronájmech nebytových prostor, kde jsou restaurační zařízení
 • Více strážníků a jejich lepší finanční ohodnocení

3) Parkování

 • Upravení parkovacího systému ve prospěch rezidentů

4) Privatizace bytů

 • Nabízení k privatizaci:
  • Ojedinělých bytů v domech, kde již privatizace proběhla
  • Bytů v domech u kterých nebyl proces privatizace dokončen
  • Bytů v domech které byly vyřazeny z privatizace z důvodů které se jeví malichernými

5) Granty na opravu domovního fondu

 • Program na opravy fasád, oken a střech chtějí rozšířit na vnitřní prostory

6) Soutěž o byty k vlastním opravám

 • Pokračování v programu posledních let
 • Vysoutěžené byty budou mít zafixovaný nájem na 15 let dopředu, bez ohledu na budoucí inflaci
 • Po dobu rekonstrukce neplacení žádného nájemného

7) Odstraňování bariér v městském prostoru

 • Vhodné budování bezbariérových přístupů do budov a veřejného prostoru

8) Úklid v ulicích

 • Důraz na efektivní úklid a pořádek na území Prahy 1

9) Podpora čisté energie a ekologie

 • Diskuze s odborníky z Asociace komunitní energetiky ČR a dotčenými orgány na podporu sdílení energie a instalací solárních panelů na střechách

10) Podpora zeleně a veřejných prostranství

 • Rozvoj zeleně, stromů, trávníků a vodních prvků
 • Ochrana veřejných prostranství, parčíků a hřišť

11) Život seniorů

 • Pokračování v rozběhnutých programech podpory volnočasových aktivit seniorů

12) Kultura a komunitní život

 • Podpora rozvoje komunitního života obyvatel
 • Budování komunitních center
 • volby-2022/radnice-pro-obcany.txt
 • Poslední úprava: 2022/09/26 11:45
 • autor: Michal Rubeš