Odpověď paní senátorky - dotaz na její činnost v Praze 1

Email ze dne 20. února 2023

Vážený pane Rubeši,

děkuji za Váš e-mail a zasílám stručný přehled mých aktivit v rámci Prahy 1.

Začátek mého mandátu poznamenala ještě omezení v rámci anticovidových opatření. V této době jsem například předala větší zásilku respirátorů pro potřeby Střediska sociálních služeb Prahy 1 (stejně tak obdržely podobnou zásilku další organizace v rámci mého volebního obvodu, tedy Praha 2, 5, 6, 7).

Na základě oslovení jednotlivců či občanských sdružení jsem se zapojila do řešení problémů s koloběžkami, s úpravou Formanova náměstí, se stavebními úpravami v rámci Petřínského parku, s Airbnb. ad. Obvykle jako „prostředník“ směrem k magistrátu či městské části. Tato jednání mají charakter uzavřené pracovní schůzky a nejsou tedy tolik vidět navenek.

Opakovaně jsem navštívila radnici Prahy 1, kde jsem absolvovala setkání se zástupci vedení městské části. Rovněž jsem se zúčastnila jednání zastupitelstva, kde jsem nabídla všem členům spolupráci. Samozřejmě jsem v kontaktu s paní starostkou, ale zde je třeba upozornit, že ctím rozdělení kompetencí. Nemám v úmyslu směšovat pravomoci samosprávy a pravomoci Senátu. Vyskytne-li se cokoli, k čemu bude dobré spojit síly, vždy to udělám.

V neposlední řadě se pravidelně zapojuji do řady společenských aktivit: pietní akty (památník Jana Palacha, Jana Zajíce, Milady Horákové, … aj.). Podpořila jsem vznik Centra dětské knihy, které sídlí na Jánském vršku. Snažím se též navštěvovat různé organizace sídlící na Praze 1, např. Středisko volného času v Truhlářské ulici a pravidelně se účastním řady výstav a koncertů, které jsou nesporně důležitým místem setkávání se s veřejností i uměleckou obcí.

S pozdravem

Miroslava Němcová
senátorka

  • senator/email-nemcova-2023-02-20.txt
  • Poslední úprava: 2023/02/20 10:38
  • autor: Michal Rubeš